Facebook ra Messenger Rooms cạnh tranh Zoom

Lợi thế của dịch vụ Messenger Rooms là sử dụng tài khoản của Facebook để truy cập và người dùng dễ dàng kết nối với bạn bè theo danh sách có sẵn. Số lượng người trong mỗi cuộc gọi bằng Messenger Rooms chỉ bằng nửa Zoom, nhưng không giới hạn thời gian gọi. Trong khi đó, mỗi cuộc gọi trên Zoom là 40 phút và phải trả thêm phí nếu muốn nhiều hơn.