Dịch vụ tuyển dụng là công việc thực matching giữ nhà tuyển dụng và người lao động có nhu cầu thay đổi công việc. Thực hiện lắng nghe nhu cầu về nhân sự của Doanh nghiệp, xây dựng chiến lược (Tư vấn nghề nghiệp, Tư vấn tuyển dụng,…), tiến cử người lao động có nhu cầu thay đổi công việc phù hợp với điều kiện tuyển dụng của Doanh nghiệp.

Người phụ trách tuyển dụng, bộ phận nhân sự của quý Doanh nghiệp truyền đạt cho nhân viên kinh doanh của chúng tôi về Nội dung công việc, điều kiện tuyển dụng, kỹ năng cần có, kinh nghiệm cần có,... Chúng tôi sẽ tiến cử ứng viên phù hợp với điều kiện tuyển dụng. Chúng tôi hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn, và thực hiện PR giới thiệu quý Doanh nghiệp đến ứng viên. Làm như vậy, sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho quý Doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự