Ngôn ngữ lập trình: Dot Net (C#), Java, PHP, HTML5 Cơ sở dữ liệu: MS SQL, My SQL, Oracle, PostgreSQL Framework: NET MVC, Struts, CakePHP OS: Windows, Ubuntu

Nhằm mục đích cung cấp các ứng dụng chất lượng, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Quá trình đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng cao nhất của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi tự hào sở hữu một đội ngũ kỹ sư hệ thống, những người đã có kiến thức chuyên môn và đào tạo về công việc tại Nhật Bản trong những năm qua. Làm việc như cầu nối giữa các khách hàng ở Nhật Bản và Việt Nam, đội ngũ không chỉ có khả năng quản lý xuất sắc dự án CNTT, mà còn thông thạo giao tiếp Tiếng Nhật.