TRIẾT LÝ KINH DOANH

"Cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển Dịch vụ Kinh doanh của Quý Khách hàng"


  • Xây dựng mô hình kinh doanh mà có thể kéo dài mối quan hệ tốt đẹp giữa người bán và người mua
  • Sử dụng Marketing để giải quyết các bài toán của Quý Khách hàng.
  • Thực hiện hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển dịch vụ kinh doanh của Quý Khách hàng.
  • Định lượng hóa mục tiêu, hành động nhắm đến mục tiêu chung.

Lãnh đạo

NGUYỄN MINH LIÊM

Giám đốc điều hành (CEO)

Tôi tin rằng chỉ có thông qua đào tạo và tự đào tạo, luôn ý thức làm mới mình thì cá nhân, tập thể sẽ vượt qua được giới hạn của chính mình, cùng nhau kiến tạo những giá trị mới


ASO HIDEKI

Cố vấn

Tôi có kế hoạch hợp tác với Công ty iNamSoft thực hiện giải bài toán "thiếu hụt nhân sự của Doanh nghiệp IT vừa và nhỏ ở Nhật Bản" và "mong muốn sang Nhật Bản làm việc tại các Doanh nghiệp IT của Sinh viên Việt Nam".