Tôi có kế hoạch hợp tác với Công ty iNamSoft thực hiện giải bài toán "thiếu hụt nhân sự của Doanh nghiệp IT vừa và nhỏ ở Nhật Bản" và "mong muốn sang Nhật Bản làm việc tại các Doanh nghiệp IT của Sinh viên Việt Nam".


ASO HIDEKI

VIỆT NAM: Cố Vấn Chiến Lược của Công ty INAMSOFT

NHẬT BẢN: Công ty Cổ phần INFOGRAM

       Chức vụ:Phó Tổng Giám Đốc

THÀNH VIÊN CỦA:

Hiệp hội Nghiên cứu Phần mềm Tp.Kitakyusyu

Higashi Tobata Rotary Club

HISCO Kanto Branch

PROFILE:

Ở Nhật Bản, tham gia vào kế hoạch kinh doanh sản phẩm đóng gói: Chemical Desgin và Crais Reagent;

Tham gia vào phát triển Dự án eMD2, dự án trong khuôn khổ hợp tác giữa Doanh nghiệp và Viện Nghiên cứu Vật Lý và Hóa học RIKEN.

Làm việc chủ yếu tập trung vào sự hợp tác giữa Doanh nghiệp và Cơ quan nghiên cứu Đại Học.

Hiện tại, đang thực hiện Dự án thuộc danh mục Dự án Hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA "Triển khai ở Tp. Hải Phòng dự án Cải thiện Hệ thống phòng chống thiên tai thông qua giới thiệu phương pháp quản lý huấn luyện".

Tham gia diễn đàn "Vietnam IT Days 2018", "Tương lai hợp tác IT giữa Việt Nam và Nhật Bản"

Japan ICT DAYS 2019, Khách mời trong buổi tọa đàm chủ đề "PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG QUA ĐÀO TẠO CNTT CHO NGƯỜI CÓ NGHIỆP VỤ".


DỰ ĐỊNH:

Tôi có kế hoạch hợp tác với Công ty iNamSoft thực hiện giải bài toán "thiếu hụt nhân sự của Doanh nghiệp IT vừa và nhỏ ở Nhật Bản" và "mong muốn sang Nhật Bản làm việc tại các Doanh nghiệp IT của Sinh viên Việt Nam".